רשומות

מציג פוסטים מתאריך אוגוסט, 2019

הלכות תשעה באב שחל בשבת - תשע"ט

בס"ד דיני תשעה באב שחל בשבת דיני השבת 1) בשבת עצמה אין מראים סימני אבלות ואוכלים ושותים כבכל שבת. 2) לפני תפילת מוסף אומרים "אב הרחמים" אך במנחה אין אומרים "צדקתך צדק". 3) אפשר לאכול סעודה שלישית כרגיל (וגם כסעודה מפסקת) אך רק עד השקיעה (השנה, תשע"ט: 19:29 – בפתח תקווה) כיוון שאז נכנס הצום. 4) אחר שקיעת החמה   עד מוצאי השבת אסורים ברחיצה, סיכה וברחיצת הידיים אך אין נוהגים מנהגי אבלות (כלומר, אין חולצים את הנעלים עד צאת השבת ולא יושבים על הארץ), אך מי שהתפנה מותר ברחיצת הידיים. מוצאי השבת 1) בצאת השבת אין מבדילים עדיין אלא אומרים "ברוך המבדיל בין קודש לחול", מחליפים מבגדי השבת לבגדי החול וחולצים נעלים. 2) נוהגים לאַחֶר את תפילת הערבית כרבע שעה לאחר צאת השבת כדי שכל המתפללים יספיקו להתארגן ולהגיע לתפילה ולקריאת מגילת איכה. 3) אומרים בערבית "אתה חוננתנו". מי ששכח לומר או שלא התפלל צריך לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" על מנת שיוכל לעשות מלאכה. דיני ההבדלה 1) לאחר ערבית, מגילת איכה והקינות חוזרים הביתה