רשומות

מציג פוסטים מתאריך נובמבר, 2019

נר מצווה - שיעור 4

בס"ד < לשיעור הקודם         לשיעור הבא > לשמיעת השיעור  לחץ כאן אנו ממשיכים בסדרת השיעורים לע"נ סבי, שלמה בן זיסו. בפעם הקודמת עסקנו במשמעות המספר ארבע – המבטא פיזור ובמשמעות המספר אחד המבטא איחוד. " ומצד החסרון הזה שהיה בבריאה, עמדו ארבע מלכויות אלו, שלקחו המלכות מן ישראל, אשר האומה הזאת נבראת לכבוד השם יתברך, וכדכתיב: (ישעיה מג, כא) עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו.  [ = כלומר, עם ישראל נוצר על מנת לגלות את כבוד ה' בעולם וכפי שלמדנו קודם גילוי כבוד ה' משמעותו נתינת משמעות לבריאה ככלל ולכל נברא ונברא בפרט]  ואלו ארבע מלכויות שנחלו המלכות מן ישראל הם מבטלים כבודו יתברך בעולם הזה התחתון. כי אף ימצא בהם דבר מה שנותנים כבוד לשמו יתברך כמו שיתבאר, הלא לא מעוקצם ולא מדובשם השם יתברך חפץ, כי עיקר כבודו מה שהוא יתברך אחד בעולמו ואין זולתו, דבר זה ממעטים האומות.  [גם אם יש איזושהי השפעה לטובה מצד המלכויות, בסופו של דבר עיקר פעולתן היא הסתרת כבוד ה', כך שאותו מעט כבוד שמגלות בטל בשישים]  ולא נבראו לזה רק ישראל שהם עם אחד כמו שרמז הכתוב

נר מצווה - שיעור 3

בס"ד < לשיעור הקודם             לשיעור הבא >  לשמיעת השיעור לחץ כאן אנו ממשיכים בסדרת השיעורים על נר מצווה למהר"ל לעילוי נשמת סבי שלמה בן זיסו. המהר"ל פתח בשאלה מדוע יש ארבע מלכויות והסביר שהן מהוות משהו מהותי לאופן שבו העולם מתנהל ולכן הן נרמזות בתחילת הבריאה. העולם, מעצם היותו עלול ונברא, חסר ומי שמבטא את החסרון הזה הן אותן ארבע מלכויות כיוון שהן גורמות, כל אחת בדרך שלה, למיעוט גילוי כבוד ה' בעולם. שהרי, מצד זה שהקב"ה ברא את כולם ראוי שכולם היו מבטאים את כבודו ומגלים את רצונו אך המלכויות מונעות זאת, הן גורמות ליציאה מהכבוד. בנוסף יש להבין שאין החיסרון הזה נובע מפגם במעשיו של הקב"ה אלא מהבריאה, מעצם היותה כזאת (ברואה). " ודבר זה ראוי שיהיה נרמז בתחילת הבריאה, מאחר כי מצד עצם הבריאה היה ראוי שיהיה הכל תחת רשות השם יתברך וכמו שאמרו (יומא לח, א'), כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו, שנאמר (ישעיה מג, ז) כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו.   ור"ל כי מאחר שברא השם יתברך הכל, בודאי נברא הכל לכבודו, כי אי

נר מצווה שיעור 2

בס"ד < לשיעור הקודם                לשיעור הבא > לשמיעת השיעור  לחץ כאן    אנו ממשיכים בסדרת השיעורים על ספר "נר מצווה". את השיעורים הללו אני מקדיש לעילוי נשמת סבי שלמה בן זיסו שנפטר בי"ט בתשרי השנה (התש"ף). בשיעור הקודם למדנו את חזון דניאל העוסק בארבע חיות משונות. מתוך דבריו של המהר"ל אנו מבינים שמדובר במשל על ארבע המלכויות שישלטו במהלך ההסטוריה בעולם. למדנו את המדרש המקשר בין הפסוק "והארץ היתה תהו ובהו וכו'" לארבעת המלכויות ואת שאלת המהר"ל מדוע ישנן דווקא ארבע מלכויות. המהר"ל הסביר שארבעת המלכויות נובעות מתוך החסרון שקיים בעולם – מעצם זה שהעולם נברא הוא מוגבל וחסר וארבעת המלכויות מבטאות חסרון זה, כיצד? – בכך שהו ממעטות את כבוד ה' בעולם. שאלנו מספר שאלות והיום נעסוק בשתי השאלות שנשארו לנו: 1) מה הכוונה, מיעוט כבוד ה' בעולם? מה זה אותו כבוד? הרי להקב"ה אין צורך שיכבדו אותו? 2) האם הקב"ה יכול לברוא עולם ללא חסרון? תשובה לשאלה השניה: שאלנו מה הפירוש של מיעוט כבוד ה' בעולם? מ