רשומות

גיוס בני ישיבות

בס"ד אחת הסוגיות הבוערות בימינו ובמיוחד לאור המלחמה הנוכחית היא שאלת גיוס בחורי ישיבות. שאלה זו של האם ניתן לגייס בחורי ישיבות או עדיף שילמדו תורה וישמרו על עם ישראל? המתנגדים לגיוס בחורי הישיבות מביאים מספר טענות. טענות אלו מתחלקות לטענות מן ההגיון, למשל: הצבא לא צריך את בחורי הישיבות – ישנה אבטלה סמויה בצבא. או טענה נוספת: הציבור החרדי תורם בדרכים אחרות למדינה, דרך ארגוני חסד וכד'. וישנן טענות מן המקורות כפי שנפרט. מטרת השיעור אינה להתמודד עם הטענות מן ההגיון ומה יש לענות עליהן אלא להתמודד עם הטענות ההלכתיות ולברר איזו נטעה ניתן לקבל ואיזו לא. הטענות ההלכתיות באות לידי ביטוי בדרך כלל באופנים הבאים: 1) תלמידי חכמים הם כמו שבט לוי ושבט לוי לא נלחם. 2) אין לעשות אנגריא (שימוש) בתלמידי חכמים. 3) התורה מגינה על החיילים ועוזרת להם להצליח בלחימה. 4) חכמים לא צריכים שמירה כיוון שהתורה שומרת עליהם. ועוד טענות נוספות שעוד נזכיר בהמשך. כעת נעבור לבחון טענות אלו.   תלמידי חכמים כשבט לוי כותב הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל [1] כותב: " ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ י

האם היהדות מונותאיסטית?

בס"ד זה קורה בשיחות בין חברים, בארוחות שבת או סתם באמצע השבוע. מדברים על פוליטיקה, דת, ועל מה לא. וכך מתמשכת לה השיחה עד שמגיעה השאלה: תגיד, יש א-לוהים? או, בוא נראה אם אתה יכול להוכיח לי שיש א-לוהים (לא לא, השיעור לא הולך לעסוק בהוכחת קיומו של א-לוהים - אם בכלל אפשר להוכיח את א-לוהים). אם קמתי בבוקר עם מצב רוח פרובוקטיבי אני עונה: באלוהים שאתה כופר גם אני כופר. אבל אז בן שיחי בדרך כלל מחזיר מבט חשדן שנושא בקרבו אמירה סמויה ששואלת: איזה מניפולציה אתה מנסה להפעיל עלי? אז אני מחזיר את הכדור למגרש שלו ושואל: מיהו האלוהים שאתה רוצה שאוכיח את קיומו? הרבה פעמים התשובה תהיה בערך כזו: א-לוהים הוא כח עליון שנטען שברא את העולם ונטען שמנהל אותו. ועל כך אני עונה: זה בדיוק הא-לוהים שאני כופר בו, מה שגורר מבט שאומר: אתה רציני? אתה צוחק עליי עכשיו? אז מיהו א-לוהים שאתה מאמין בו? הוא שואל בחזרה. מטרת השיעור היום היא לעסוק בדיוק בשאלה זו: שאלת המושג הא-לוהי (אם ניתן בכלל להשתמש במילים אלו). או בצורה יותר פשוטה: במה אנו מאמינים? על מנת לענות על כך נקדים ונתאר סוגים שונים של תפיסות דתיות שונות