רשומות

מציג פוסטים מתאריך מרץ, 2020

כשרות המוצרים לפסח

בס"ד 1) הקדמה רב ניסים גאון אומר בוידוי שלו ליום כיפור (שנקרא על ידי חלק מהקהילות): "את אשר הקלת החמרתי, ואשר החמרת הקלתי". כלומר, רב ניסים גאון רואה בעיה לא רק ביצירת קולא במקום שאין בה צורך אלא גם ביצירת חומרא ללא צורך. חג הפסח ידוע, שלא בטובתו, כחג ה"חומרות". ישנו הרבה מתח ביחס לחג הנובע מההכנות לקראתו. הדבר בא לידי ביטוי בנקיונות הבית, בקניות הרבות לקראת החג, בחג עצמו בהרגשה ש"אין מה לאכול" ובכל ה"חומרות" שמרגישים שקיימות. ה"חומרות" נוצרו עקב הרצון ליצור סייגים לאיסורים או כהנהגות שאמורות לקדם אצל הנוהג אותן את יראת השמים. עם זאת, ישנן חומרות שאין להן מקום, וגם בחומרות שיש להן יש צורך לדעת מתי לנהוג אותן ומתי לא (כדברי הכלל בגמרא [1] : שלא תהיה "חומרא דאתי לידי קולא" – כלומר, שהחומרא תיצור קולא במצווה אחרת). ביחס לפסח נוצר בלאגן שלם בין ההלכות עצמן לבין החומרות. בנוסף, נוצרו בדור האחרון סוגים של חומרות שאין להן מקור כלל ובכל זאת הן נחשבות בטעות כהלכה מקובלת (כשרות לפסח לאקונומיקה למשל – ר' אברום שפ

האם נגיף הקורונה בא כי מחללים שבת?

בס"ד נגיף הקורונה משתולל כעת בעולם ואנו נחשפים להרבה סרטונים והודעות המנסות להסביר לנו מדוע הוא מתרחש. יש האומרים שעקב חילולי השבת ויש האומרים שבגלל הפריצות בעריות. יש בכלל כאלו שאומרים שמדובר על סימן מובהק לביאת המשיח וכן על זו הדרך. הנזק שסרטונים והודעות אלו עושים הוא אדיר. לא רק טועים ומטעים אלא גם גורמים לחילול השם ולתחושת מיאוס, אך לא נקדים את המאוחר. בתחילה ננסה להגדיר מהו הרציונל שעומד מאחורי ההודעות הללו, נפריך אותו וננסה להציע אלטרנטיבה אמונית לעניין. נתחיל בהסבר הרציונל של הנסיון למצוא סיבות להופעתו של נגיף הקורונה. על פניו היינו יכולים לומר שמדובר בדבר שנראה די הגיוני שהרי הגמרא במסכת ברכות [1] אומרת: " אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנא' "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' " פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה שנאמר "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו" ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הם שנאמר "כי את אשר יאהב ה' יוכיח " ... – מגמרא זו אנו לומדים שהייסורים אינם באים סת