רשומות

מציג פוסטים מתאריך דצמבר, 2019

נר מצווה - שיעור 9

בס"ד < לשיעור הקודם     לשיעור הבא > לשמיעת השיעור לחץ כאן אנו ממשיכים בסדרת השיעורים לע"נ סבי, שלמה בן זיסו. מתוך כך שהיוונים שייכים יותר משאר האומות אל החכמה, מסביר המהר"ל את המוטיבציה שלהם לתרגם את התורה ליוונית: " ולפיכך האומה הזאת בקשו שיכתבו להם חכמים התורה יונית, כמו שמפורש במגילה (מגילה ט, א) (הסיפור על תרגום השבעים) . אף כי בודאי אין לאומה הזאת חלק בתורה, כמו שאמרנו, ומכל מקום בקשו לכתוב להם התורה בלשון שלהם, וזה מורה שהחכמה שייך להם ביותר מן שאר האומות. " – היוונים ראו בתורה חכמה נוספת שכדאי להכיר ולדעת ולכן רצו לתרגם אותה ליוונית. באופן פשוט ניתן להסביר שהיוונים רצו לתרגם את התורה ללשון היוונים, לתרגם את המילים העבריות ליוונית. אבל אם נעמיק נבחין שאין מדובר רק בתרגום מילולי אלא בנסיון להכניס את העולם הרעיוני והמחשבתי של התורה לתוך מסגרת החשיבה היוונית ולתוך עולם המושגים היווני. כפי שלמדנו, אין לאומות העולם יכולת להתחבר באופן עמוק לצד הא-לוקי של העולם ולכן העולם המחשבתי של אומות העולם בכלל ושל היוונים בפרט, נתון לעולם

נר מצווה - שיעור 8

בס"ד < לשיעור הקודם           לשיעור הבא > להאזנה לשיעור לחצו כאן אנו ממשיכים בסדרת השיעורים לעילוי נשמת סבי: שלמה בן זיסו. הבה נסכם בקצרה את מה שלמדנו עד כה על מנת לעשות סדר בדברים ולהבין היכן אנו עומדים. לאחר מכן נמשיך ונדון במאפיין של מלכות יוון ביחס לישראל. פתחנו את לימודנו בחזון דניאל בו ראה ארבע חיות משונות. הבנו שהחיות הללו מייצגות את ארבע המלכויות שישלטו בעולם עד ביאת המשיח. שאל המהר"ל: מדוע הן נרמזות במעשה בראשית? והסביר שמלכותן נובעת מכח החסרון הקיים בבריאה. ומהו אותו חסרון? – ההסתר בפני כבוד ה', ההסתר בפני השפעתו השלמה של הקב"ה על העולם והמסך שמפריע לנו להתחבר אליו באופן שלם. חסרון העולם נובע מכך שהעולם נברא ובא לידי ביטוי בשני מישורים: הראשון – העולם מוגבל מעצם העובדה שזמן מסויים היה וזמן אחר לא – זה כבר הופך אותו לסופי ומוחלט. בנוסף, קיומו של העולם תלוי בהקב"ה, אין לעולם קיום עצמי. לאחר מכן הסביר המהר"ל מדוע יש דווקא ארבע מלכויות ולא מספר אחר ולימד אותנו שהמספר ארבע מציין ריבוי ופירוד. המלכ

נר מצווה - שיעור 7

בס"ד < לשיעור הקודם         לשיעור הבא > לשמיעת השיעור לחץ כאן אנו ממשיכים בלימוד הספר "נר מצווה" של המהר"ל מפראג. סדרת שיעורים זו מוקדשת לעילוי נשמת סבי שלמה בן זיסו. החל מנק' זו יתחיל המהר"ל להסביר את עניינה של כל מלכות ומלכות, בתחילה יסביר על בבל ומדי (פרס): "לפיכך יש ליתן כוח נפשי אל המלכות הראשון (בבל) , כי מלכות ראשון היה לו החשיבות והממשלה ביותר, כמו שאמר אליו דניאל: (דניאל ב, לז) אנתה מלכא, מלך מלכיא. (נבוכדנצר מכונה מלך המלכים – אגב, זו הסיבה שב"שלום עליכם" אומרים "מלך מלכי המלכים") וכך אמר גם כן דניאל במראה השנית: (שם ב, לח) אנתה הוא ראשה די דהבא. ולכך אמר: (שם ז, ד) וגפין די נשר לה, הוא הנשר שהוא פורח בגובה כמו שיתבאר, וזהו הוא כנגד החלק הנפשי שבאדם שהוא כוח מושל . " – מה שמאפיין את המלכות הראשונה הוא הכוח הנפשי. לכוח זה יש את יכולת השליטה החזקה ביותר ביחס לשאר הכוחות. אפשר לומר שהמסך הראשון בינינו לבין גילוי כבוד ה' בעולם הוא הרצון שלנו כבני אדם לראות בנו השליטים הבלעדיים של העולם ו