האם נגיף הקורונה בא כי מחללים שבת?

בס"ד

נגיף הקורונה משתולל כעת בעולם ואנו נחשפים להרבה סרטונים והודעות המנסות להסביר לנו מדוע הוא מתרחש. יש האומרים שעקב חילולי השבת ויש האומרים שבגלל הפריצות בעריות. יש בכלל כאלו שאומרים שמדובר על סימן מובהק לביאת המשיח וכן על זו הדרך.

הנזק שסרטונים והודעות אלו עושים הוא אדיר. לא רק טועים ומטעים אלא גם גורמים לחילול השם ולתחושת מיאוס, אך לא נקדים את המאוחר. בתחילה ננסה להגדיר מהו הרציונל שעומד מאחורי ההודעות הללו, נפריך אותו וננסה להציע אלטרנטיבה אמונית לעניין.

נתחיל בהסבר הרציונל של הנסיון למצוא סיבות להופעתו של נגיף הקורונה. על פניו היינו יכולים לומר שמדובר בדבר שנראה די הגיוני שהרי הגמרא במסכת ברכות[1] אומרת: "אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנא' "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' " פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה שנאמר "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו" ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הם שנאמר "כי את אשר יאהב ה' יוכיח"... – מגמרא זו אנו לומדים שהייסורים אינם באים סתם כך אלא יש להם סיבה ומטרתו של האדם למצוא את הסיבה לאותם הייסורים, לחזור בתשובה ובכך לבטל אותם. ומכיוון שהקב"ה פועל בצורה של מידה כנגד מידה קל לנו לזהות את מקור הבעיה: צריך להתרחק אחד מהשני שני מטרים, סימן שלא שמרנו נגיעה, האוטובוסים מתבטלים – זה בגלל הקווים החדשים שנוסעים בשבת.

לכאורה המסקנה המתבקשת היא שההתייחסות האמונית הנכונה להתפרצות הנגיף היא פשפוש במעשינו וחזרה בתשובה. אבל מסקנה זו איננה נכונה, להיפך, היא אפילו שגויה. כשהגמרא מלמדת אותנו זאת היא מתייחסת לאדם הפרטי, ביחס לעצמו. פלוני ראה שמגיעים עליו ייסורים, הוא זה שצריך להתעורר לתשובה, הוא זה שצריך לשאול את עצמו את השאלות. חברו של פלוני ואפילו רבו, אינם יכולים לטפוח לו על הלב ולמנות לו את חטאיו – זו, אגב, היתה הבעיה בהתנהגותם של רעיו של איוב, הם ניסו להסביר לו כמה לא בסדר הוא היה, במקום לנחמו.
כאשר אומרים שהמגפה באה בגלל התנהגות הציבור, ברגע שמצטרפים ל"וועד לחיפוש חטאים", מפספסים את כל העניין, כיצד הם יכולים לחשב חשבונות שמים? מי שמם? מהיכן יודעים?

אם כך, תשאלו, מדוע הנביאים הוכיחו את הציבור? מדוע הנביאים קישרו בין חטא מסויים לעונש מסויים? התשובה לכך היא שמדובר בנביאים, הם מוסרים את דבר ה' שניתן להם, זה היה תפקידם ולכך הוסמכו. כיצד הנביאים ידעו את חשבונות שמים? – תשובה: חשבונות השמים נמסרו להם על מנת להעבירם לעם! מכיוון שכיום אין לנו נבואה, אין לנו יכולת לחשב חשבונות שמים אלו כלפי אחרים וקל וחומר כלפי ציבור.

כל אדם יכול לחשב ביחס לעצמו, או ליתר דיוק לנצל את הייסורים שהגיעו עליו על מנת להתעורר ולתקן את עצמו.
אם כך, מה אנו יכולים להפיק מהתפרצות נגיף הקורונה? אנו יכולים להסתכל על עצמנו, אם זה גרם לנו לפחד או חרדה, אם זה גרם לנו להפסד ממוני רב או מועט וללמוד מתוך כך כיצד אנו יכולים לשפר את עצמנו, כיצד אנו יכולים לצאת יותר מחוזקים מהמשבר שהגיע. יש לנו שתי אפשרויות, או להיכנע לפחד, לקושי ולמשבר או לעמוד, לזקוף ראש ולחשוב כיצד לצאת ממנו חזקים יותר ומחושלים יותר. אמנם זו אמירה כללית מאוד וכל מקרה וסיפור פרטי מכיל הרבה חלקים ואף כאב, אבל ככל שנהיה חזקים יותר, כך נצא וידינו על העליונה מתוך המשבר שבא עלינו.

ביחס לאמירות על כך שבעקבות הקטסטרופה הגלובלית הזו המשיח בפתח ואוטוטו הוא מגיע. אנו יכולים להסתכל על כך באופן הבא: כל דבר גלובלי שקורה אכן מביא את המשיח, כיצד? הרי המשיח מסמן את מלכות ישראל שתביא בסופו של התהליך לשלום כלל עולמי. כל קטסטרופה כזו מוציאה כוחות כמוסים באנושות לפועל, יש לה יכולת פוטנציאלית ליצור חיבורים בין אומות שלא היו לפני כן, היא יוצרת הזדמנויות לקידום העולם. להתקדמות הזו אנו קוראים רגלי משיח. אז ניתן להבין את האמירות הללו לאו דווקא בפאן המיסטי והדרמטי שלהן, אלא ממש בפאן המציאותי.


[1] דף ה' עמוד א'

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז

קול הנבואה - שיעור 10

קול הנבואה - שיעור 9